Baebi ♡♡♡♡ 😍😍😍😍 #BaeJooHyun #Irene #RedVelvet #배주현 #kpop

Baebi ♡♡♡♡ 😍😍😍😍 #BaeJooHyun #Irene #RedVelvet #배주현 #kpop

(Source: leaderirene)

Cũng y như cũ  :) 
#something #never  #change

Cũng y như cũ :)
#something #never #change

Always perfect ♥♥♥♥😍😍😍😍 #JessicaJung #Jessie #SNSD #Sone #vsone #GorJess #JungSooYeon #GirlsGeneration #kpop #소녀시대 #제시카 #제시

Always perfect ♥♥♥♥😍😍😍😍 #JessicaJung #Jessie #SNSD #Sone #vsone #GorJess #JungSooYeon #GirlsGeneration #kpop #소녀시대 #제시카 #제시

Mint mojito 😘😘😘😘❤❤❤❤ #green

Mint mojito 😘😘😘😘❤❤❤❤ #green

Tags: green

Do u???!!!!!! #ever #feel #empty

Do u???!!!!!! #ever #feel #empty

Tags: feel ever empty

s-ooyoungs:

ot9 pool time!

hahahaha =)))

(via kyungsifer)

its so cute~~~

(Source: chubbythecorgi, via taengay)

#peaceful #vungtau

#peaceful #vungtau

Hàng này là để làm cảnh  :)) :)) #SNSD #소녀시대 #kpop #vsone #sone #GirlsGeneration #soshi #photobook

Hàng này là để làm cảnh :)) :)) #SNSD #소녀시대 #kpop #vsone #sone #GirlsGeneration #soshi #photobook