My favorite sisters ♥♥♥♥♡♡♡♥♥♡♥♡♥ #JessicaJung #JungSooYeon #JungSooJung #KrystalJung #SNSD #Fx #kpop #jungsis #GirlsGeneration #GorJess #Krystal

My favorite sisters ♥♥♥♥♡♡♡♥♥♡♥♡♥ #JessicaJung #JungSooYeon #JungSooJung #KrystalJung #SNSD #Fx #kpop #jungsis #GirlsGeneration #GorJess #Krystal

Nóng quá đi à lại chán nữa  =))))

Nóng quá đi à lại chán nữa =))))

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #vietnam #food

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ #vietnam #food

Tags: food vietnam

Cỡ này xong là tạm biệt nhau luôn =))))) #rose #flower #love #is

Cỡ này xong là tạm biệt nhau luôn =))))) #rose #flower #love #is

Tags: rose is flower love

#Indestructible #SNSD #sone #forever #GirlsGeneration #sowon #소녀시대 #태연 #제시카 #유리 #Taeyeon #JessicaJung #TiffanyHwang #KwonYuri #Yoona #Seohyun #SooYoung #HyoYeon #Sunny #seven #years #one #love  (at Indestructible)

#Indestructible #SNSD #sone #forever #GirlsGeneration #sowon #소녀시대 #태연 #제시카 #유리 #Taeyeon #JessicaJung #TiffanyHwang #KwonYuri #Yoona #Seohyun #SooYoung #HyoYeon #Sunny #seven #years #one #love (at Indestructible)

Saturday with mom ♥ Tiramisu Chille #coffee #weekend #with #big #love

Saturday with mom ♥ Tiramisu Chille #coffee #weekend #with #big #love

So close ≧﹏≦ #SNSD #Seohyun #SeoJuHyun #GirlsGeneration #소녀시대 #kpop

So close ≧﹏≦ #SNSD #Seohyun #SeoJuHyun #GirlsGeneration #소녀시대 #kpop

Happy Birthday To U,Fany Fany Tiffany #Tiffany #TiffanyHwang #SNSD #Sone #sowon #kpop #HwangMiyoung #소녀시대

Happy Birthday To U,Fany Fany Tiffany #Tiffany #TiffanyHwang #SNSD #Sone #sowon #kpop #HwangMiyoung #소녀시대

#can change #what #was #already #happen

#can change #what #was #already #happen

≧﹏≦ #lotteria #chips #lemon #weekend  (at Lotte)

≧﹏≦ #lotteria #chips #lemon #weekend (at Lotte)